Terra viva


‘Terra Viva’ és un viatge al temps dels nostres avis, un intent de recuperar la memòria

recent i mostrar-la en una exposició en viu de la vida d’abans. Fins fa quatre dies el vincle

amb la natura i els animals era ben diferent a l’actual. Era un vincle sentimental i de

dependència absoluta, ja que la terra, el bestiar i la pesca eren la base i el suport principal i

d’aquests en depenia tothom. Aquests fets ens diuen d’on venim, ens acosten als orígens i

ens donen identitat.

Tenir present aquests orígens és fonamental per encarar el futur. Intentar que els nostres

fills puguin veure o tan sols intuir com es vivia fins fa quatre dies, sense les comoditats i els

aparells que ens fan la vida més fàcil. Sense aigua corrent ni rentadores, però amb fonts i

safarejos que aportaven uns valors a la vida comunitària, valors com el treball i l’esforç i

que cal reivindicar.

La dificultat per encarar el dia a dia, la quotidianitat que avui se’ns presenta tan fàcil com

encendre un botó i poder disposar de llum, aigua calenta, obrir una porta o apujar una

persiana. Petits luxes que percebem com a normals, però als quals més de la meitat

d’habitants del planeta no hi tenen accés.