Mostra i viu


Edició: 13/12/2014Mostra i viu... La Marató TV3 17.00 h. Tabalada a càrrec de Diables de Port.17.40 h. Ballada de sardanes a càrrec de l’Associació Cultural Catalunya Sardanista.18.00 h. Actuació a càrrec de l’Associació de Veïns de Can Clos.18.20 h. Actuació a càrrec del Centre Cultural Estrelles Altes.18.40 h. Actuació a càrrec […]

Mostra i viu